Missio ja arvot

MISSIO: Toimia Suomessa laadukkaana, arvostettuna jasuomalaisena valmisvaatteita maahantuovana yrityksenä, jonka tuotteisiin ja palveluun luotetaan.

ARVOT: Eteläpohjalaisuus, joka tarkoittaa luotettavuutta ja uskottavuutta kaikessa toiminnassa. Koivupuisto Oy kiinnittää huomiota tuotannon eettisiin ja ekologisiin arvoihin sekä vastustaa lapsityövoiman käyttöä sen kaikissa ilmenemismuodoissa.

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy
on myöntänyt Koivupuisto Oy:lle sertifikaatin markkinoille toimitettujen pakkausten hyötykäytöstä EU:n direktiivien, jätelain ja valtioneuvoston päätösten ja asetusten mukaisesti.